Αναζήτηση 
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 ..:: οργάνωση » οργανόγραμμα ::..   Είσοδος

      

Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοικησής (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης

 

οργάνωση Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

Στο ΣΕΕΔΔ προΐσταται Ειδικός Γραμματέας, ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η κατά τόπο αρμοδιότητα του ΣΕΕΔΔ εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Εκτός από την Κεντρική Υπηρεσία, που εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργούν Περιφερειακά Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στην Τρίπολη, στις Σέρρες, στην Πάτρα και στο Ρέθυμνο.

Στο παρακείμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η οργάνωση του ΣΕΕΔΔ. 

οργανόγραμμα

 

Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. / Γραφείο πληροφορικής

 

 

**   Όροι Χρήσης  Privacy Statement