Αναζήτηση 
Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020 ..:: οργάνωση » ειδικός γραμματέας ΣΕΕΔΔ ::..   Είσοδος

 

Βιογραφικό Σημείωμα Ειδικού Γραμματέα ΣΕΕΔΔ

 

Κασσαβέτης Ν. Δημοσθένης


ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ στο Τομέα Δημοσίου
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης,
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω.

 

επαγγελματική δραστηριότητα  

 
Διδάσκει  στη Νομική Σχολήτου Δ.Π.Θράκης Κοινωνιολογία του Δικαίου και Ειδική Κοινωνιολογία του Δικαίου Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ.,στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θράκης, στις Σχολές Αξιωματικών της Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.  

Εισηγήσεις-διαλέξεις, στα πλαίσια των Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Πολιτισμού,  στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Απόδημος Ελληνισμός ).

Συμμετοχή, με εισηγήσεις, στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

Αιρετός Αυτοδιοίκησης 1998-2002 (Δ.Συμπολιτείας Πρόεδρος Δ.Σ.).

Μέλος του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (ΙΣΕΜ) .

Μέλος του Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών (ΙΑΓΕ) .

Μέλος του Ελληνικού Τμήματος του ICOMOS.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Νομικής Επιθεώρησης «Αρχείο Νομολογίας»

Σχεδίαση - Ανάπτυξη - Υποστήριξη: Πρώην Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. / Γραφείο πληροφορικής 

**   Όροι Χρήσης  Privacy Statement