, 4 2016 ..::  ::..   

      

Το Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εναι ργανο εσωτερικο ελγχου του συνλου της Δημσιας Διοκησης

 

στχοι  

   

Η διασφλιση της ερυθμης και αποτελεσματικς    λειτουργας της Δημσιας Διοκησης, εντοπζοντας   φαινμενα:

 • Διαφθορς
 • Κακοδιοκησης
 • Αδιαφανν διαδικασιν
 • Αναποτελεσματικτητας
 • Χαμηλς ποιτητας υπηρεσιν

   

αποστολ - σκοπος  

  

Αποστολ του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εναι η διασφλιση της ερυθμης και αποτελεσματικς λειτουργας της δημσιας διοκησης, με την επισμανση φαινομνων κακοδιοκησης, διαφθορς, αδιαφανν διαδικασιν, αναποτελεσματικτητας, χαμηλς παραγωγικτητας και κακς ποιτητας παρεχμενων υπηρεσιν.

Βασικο ξονες - στχοι του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εναι:

 • Η βελτωση της αποτελεσματικτητας και η αξηση της αποδοτικτητας της διοικητικς δρσης.
 • Η βελτωση της ποιτητας και επρκειας των παρεχμενων απ τη Δημσια Διοκηση υπηρεσιν.
 • Η οικονομικτητα της διοικητικς λειτουργας και ο περιορισμς της σπατλης.
 • Η προστασα των αρχν της νομιμτητας και η κατοχρωση της διαφνειας στις διοικητικς πρξεις

λεγχος νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων

Προς τις Δ/νσεις Διοικητικο /Προσωπικο: Για πιστοποηση χρστη χρηστν της υπηρεσας σας προκειμνου να αποκτσετε πρσβαση στη σχετικ διαδικτυακ εφαρμογ, απευθυνθετε στο Γραφεο Πληροφορικς του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. σμφωνα με τα οριζμενα στη σχετικ εγκκλιο του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης & Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

Σχσεις Δημοσων Υπαλλλων και Πολιτν

Οδηγς ορθς διοικητικς συμπεριφορς 

ελεγχμενες υπηρεσες 

 
 • Δημσιες Υπηρεσες (κεντρικς περιφερειακς).
 • Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου.
 • Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης Α' και Β' Βαθμο.
 • Επιχειρσεις των Ο.Τ.Α..
 • Κρατικ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου.
 • Δημσιες Επιχειρσεις.  

Χρσιμες Συνδσεις

 

 

 

Ανπτυξη - υποστριξη: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. / Γραφεο πληροφορικς

**      Privacy Statement